آقای دکتر محمدرضا خسروی

دکتر محمدرضا خسروی

آقای دکتر محمدرضا خسروی

Dr. Mohamad Reza Khosravi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا خسروی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سرمایه اجتماعی و نقش آن در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی آموزشی، گام اصلی در اثربخشی آموزشهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
2 ارزیابی نتایج باد و موج مدل های جهانی ERA_INTERIM و WAVEWATCH III در محدوده سواحل مکران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
3 ارزیابی و اولویتبندی عوامل موثر بر موفقیت و بلوغ مدیریت دانش در شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 بررسی و مقایسه روند کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجرهای ورگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 بررسی و مقایسه کارایی صنعت برق ایران به روش های شبکه ای و معمولی تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 بررسی و مقایسه کارایی صنعت برق ایران به روشهای شبکهای و معمولی تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
7 بکارگیری مدلهای شبکهای و معمولی تحلیل پوششی دادهها DEA به منظور بررسی و مقایسه کارایی صنعت برق ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
8 سیستم خبره فازی پیش بینی نرخ رشد قیمت مسکن در بازار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
9 شبیه سازی و بهینه سازی معادلات حالت سیستم جرثقیل های دوار به روش باند گراف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
10 کنترل تردد کشتی ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند باندی به کمک منطق فازی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 محاسبه توزیع فشار زیر بدنه ی یک شناور پرنده در هنگام فرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
12 محاسبه نیروهای ناشی از برخورد امواج بر سکوهای دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
13 محاسبه نیروهای ناشی از برخورد امواج بر سکوهای دریایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 محاسبه نیروی هیدرودینامیکی حاصل از برخورد کشتی به سطح آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
15 مدلسازی ضربه هیدرودینامیکی یک شناور WIG در برخورد با امواج منظم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 مقایسه اثرات اجرای نظام پیشنهادها در دستگاه های دولتی (مورد بررسی در اداره کل گمرک، اداره کل شیلات و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
17 نقش عوامل استراتژیک در تولید و عرضه پوشاک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک