آقای دکتر سید رضا شادی زاده

دکتر سید رضا شادی زاده استاد دانشگاه صنعت نفت

آقای دکتر سید رضا شادی زاده

Dr. Seyed reza Shadizade

استاد دانشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید رضا شادی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره حنا بر میزان آب آزاد سیمان چاه هاینفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته)
2 بررسی اثرات زیست محیطی زالین بعنوان سیال انگیزشی در چاههای نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست
3 پیش بینی میزان ته نشینی رسوبات آسفالتین از طریق ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
4 زمین شناسی در مهندسی و محیط زیست: کاربرد و راهکار در پالایشگاه آبادان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست