آقای دکتر حسن افراخته

دکتر حسن افراخته استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

آقای دکتر حسن افراخته

Dr. Hasan Afrakhte

استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن افراخته در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریئس کمیته توسعه پایدار محیطی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، تهران - تالار علامه امینی دانشگاه تهران بهمن 1393
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، تهران - دانشگاه خوارزمی بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
2 بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد) (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
3 تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ( مطالعه موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
4 تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 2
5 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
6 تحلیل نگرش کارشناسان به موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران، پژوهشی بر مبنای روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
7 تحول جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
8 عوامل موثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
9 مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 4
10 نقش نیازمندی های اساسی در رفتار توسعه ای روستاییان (مطالعه موردی: بخش سردار جنگل شهرستان فومن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
11 واکاوی چالشهای فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به کارگیری تیوری بنیانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره موردی:محله سرتپوله شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
2 بررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و تهدید سلامت اجتماعی تهران ... نمونه: تجربه خاک سفید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران
3 بررسی تطبیقی شیوه های سنتی و نوین در بهره برداری از منابع محدود آب (مطالعه موردی: روستای جوادیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
4 بررسی علل کاهش سطح زیر کشت پنبه با استفاده از تئوری زمینه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بلایای محیطی و مدیریت انفعالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
6 تجربه پیاده سازی تعاونی های بازیافتی در مناطق روستایی (روستای هدف: کفشگیری گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
7 تحلیل دیدگاهها و الگوههای نظری کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات محیطی(خشکسالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
8 تحلیل عوامل موثر بر مکان گزینی صنایع تبدیلی کشاورزی در نواحی شهرستان طارم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
9 تحلیل فضایی توانمندسازی اقتصادی به عنوان بستری برای توسعه روستایی یک بررسی تطبیقی مورد مطالعه : نواحی روستایی در هند و ایران ( ناحیه مرودشت ، فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
10 تحلیل فضایی حساب های منطقه ای با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
11 تحلیل محتوای مولفه های توسعه پایدارروستایی دربرنامه پنجم توسعه باروش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
12 تعیین و ارائه الگوی مناسب مدیریتی برای حفاظت از منابع پایه در کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
13 درآمدهای نفتی و توسعه زیرساختهای گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
14 روستا نشینی شهری و توسعه گیلان مورد: شهرستان فومن (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
15 روند مدیریت سکونتگاه های روستایی و چالش های آن "مطالعه موردی : بخش رومشکان شهرستان کوهدشت" (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
16 سنت های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد مطالعه رسم گل مالی در منطقه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
17 شناخت و واکاوی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد مطالعه: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
18 شناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه بنیانهای فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی بر پایه رویکرد فراتحلیل روزنتال (مورد: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
19 کاربرد آب و هواشناسی در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با استفاده ازمدل گردشگری TCI اصلاح شده، مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
20 کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی درآشکارسازی ساختار حکمرانی محلی منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
21 لزوم بومی سازی طرح های توسعه جزیره کیش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
22 لیبرالیسم نو و تحول اقتصاد روستایی با نگاهی به وضعیت ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
23 مقایسه تطبیقی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سرعین (ایران) و ارزروم (ترکیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
24 نقش اقتصاد نفتی در موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، مورد: کشورهای مسلمان خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
25 نقش فن آوریهای نوین در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
26 نقش نهادهای محلی در محیط زیست پایدار روستا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
27 یارانه و کیفیت زندگی روستاییان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران