آقای دکتر ابوالفضل فرهادی

دکتر ابوالفضل فرهادی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شیروان

آقای دکتر ابوالفضل فرهادی

Dr. Abolfazl Farhadi

استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شیروان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل فرهادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی فقه و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان اسفند 1396