آقای دکتر علی شیعه علی

دکتر علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

آقای دکتر علی شیعه علی

Dr. Ali Shieh ali

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شیعه علی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی فقه و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان اسفند 1396