آقای موسی جاودان

موسی جاودان دانشگاه هرمزگان

آقای موسی جاودان

Mosa Javdan

دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای موسی جاودان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان، بندرعباس اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
2 رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مثبت اندیشی در میزان تفاهم و هماهنگی فکری والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
2 بررسی رابطه بین سبک یادگیری و تیپ شخصیتی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان ارزوئیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 تعالی بخشی به جامعه ایرانی با تأکید بر ارزش های هویتی و شخصیت فکری کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
4 تعیین عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 تهیه و تدوین پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 حرکت در مسیر سعادتمندی و معنابخشی به زندگی عاری از آسیب ها و بیماری های فرهنگی اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 رابطه درگیری شناختی (راهبردهای یادگیری)، انگیزش درونی، خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
8 رابطه درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمراقبتی نوجوانان و تبیین آن به عنوان مفهومی از یک الگوی مثبت در مسیر زندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
10 ساخت، روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه میزان احساس شایستگی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 طراحی و تدوین پرسشنامه روحیه کارآفرینی دانش آموزان و تبیین آن به عنوان عاملی برای خودشکوفایی و رشد شایستگی های شخصی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
12 عوامل موثر بر پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
13 نحوه تعامل و همکاری سازمانهای دولتی و مردم نهاد جهتپیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
14 نقش الگوهای ارتباطی خانواده در بروز رفتارهای جامعه ستیزانه و آسیب های روانی-اجتماعی فرزندان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 نقش جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جو عاطفی خانواده در شخصیت فکری منعطف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
16 نقش شخصیت فکری در میزان تفاهم و هماهنگی فکری دانشجویان متأهل (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی