آقای پروفسور حنفی اسماعیل

پروفسور حنفی اسماعیل دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)

آقای پروفسور حنفی اسماعیل

Prof. Hanafi Ismail

دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.