آقای دکتر حسن خرقانی

دکتر حسن خرقانی

آقای دکتر حسن خرقانی

Dr. Hasan Kharghani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن خرقانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه آموزه های قرآنی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 1
2 تناسب و ارتباط میان سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 6، شماره: 21
3 دیدگاه علامه طباطبایی در حوزه زیبایی شناسی و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 17، شماره: 68
4 فرا هنجاری های ادبی در فواصل آیات و تفسیرهای زیبا شناسانه و معنا شناسانه آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
5 قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
6 مقدمه ای بر علوم قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 5، شماره: 17
7 وحیانی بودن ساختار قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آمیخته‏های بازاریابی بروفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند بانک ملی تربت حیدریه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
2 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان ازمنظرقرآن کریم (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم
3 واکاوی معنای ایمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
4 ویژگی های واژگان قرآنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی