آقای دکتر حسن خرقانی

دکتر حسن خرقانی

آقای دکتر حسن خرقانی

Dr. Hasan Kharghani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن خرقانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه آموزه های قرآنی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوپذیری خطبه قاصعه نهج البلاغه از قرآن کریم با رویکرد بینامتنیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 9
2 باب شکر کافی در سنجش با قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
3 بازکاوی تفسیر فقهی احکام القرآن جصاص (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 13
4 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 7، شماره: 1
5 تناسب و ارتباط میان سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 21
6 دیدگاه علامه طباطبایی در حوزه زیبایی شناسی و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 68
7 شواهد قرآنی روایات باب کبر اصول کافی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 17
8 عوامل پدیدآورنده ضرب آهنگ در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 84
9 فرا هنجاری های ادبی در فواصل آیات و تفسیرهای زیبا شناسانه و معنا شناسانه آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 43، شماره: 2
10 قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
11 مقدمه ای بر علوم قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 17
12 نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 19
13 وحیانی بودن ساختار قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آمیخته‏های بازاریابی بروفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند بانک ملی تربت حیدریه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
2 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان ازمنظرقرآن کریم (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم
3 زیباشناسی آرایه های ادبی قرآن کریم(مطالعه موردی: سوره مبارکه قمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
4 واکاوی معنای ایمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
5 ویژگی های واژگان قرآنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی