آقای دکتر شاهین آخوندزاده بستی

دکتر شاهین آخوندزاده بستی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر شاهین آخوندزاده بستی

Dr. Shahin Akhond Zadeh

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهین آخوندزاده بستی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری