آقای دکتر ضیاء الدین تابعی

دکتر ضیاء الدین تابعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر ضیاء الدین تابعی

Dr. Ziaedin Tabeei

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ضیاء الدین تابعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری