آقای دکتر مقداد فلاح

دکتر مقداد فلاح عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید رجایی

آقای دکتر مقداد فلاح

Dr. Meghdad Falah

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مقداد فلاح در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک موسسه آموزش عالی تاکستان، تهران مهر 1397