آقای دکتر میرپویا ناصری علوی

دکتر میرپویا ناصری علوی دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

آقای دکتر میرپویا ناصری علوی

Dr. Mir pouya Naseri Alavi

دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرپویا ناصری علوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه و متاکایولن بر روی خواص ریولوژیکی، مکانیکی و دوام بتن خود متراکم (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تحلیلی در رابطه با قیمت بلیط اتوبوس و حجم سفرهای وسایط نقلیه شخصی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
2 ارزیابی تاثیر کاربرد همزمان الیاف و شیشه بر خواص مکانیکی بتن خود متراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
3 ارزیابی عملکرد ایمنی رمپ های خروجی درسمت چپ نواحی واگرایی های آزاد راه ها (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
4 ارزیابی مدیریت بحران در تخلیه شبکه های حمل و نقل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
5 ارزیابی مشخصات بتن خود متراکم سخت شده حاوی خاکستر بادی خام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
6 ارزیابی مشخصات بتن معمولی، بتن خودمتراکم و بتن خودمتراکم تقویت شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن
7 ارزیابی نقش تابلوهای تبلیغاتی جادهای در حواس پرتی رانندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 ارزیابی و تحلیل خطر مرگ در تصادفات موتورسیکلت با اشیاءکنار جاده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 اصول و کاربردهای سیستم های هوش جمعی در مهندسی حمل و نقل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 انتخاب سیستم بهینه ی سقف براساس رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
11 انتخاب سیستم بهینهی سقف براساس رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
12 بررسی شاخص عملکرد ایمنی الکل در حوادث جاده ای مقایسه جهانی همراه با اعتبار سنجی کیفیت اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی
13 بومی سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل و دوربین های نظارت تصویری برای جاده های ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
14 تحلیل تقاضای سفر با رویکرد به مدل شبکه عصبی و روش رگرسیون، بررسی موردی محور( خلخال – اردبیل) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 تعیین طرح اختلاط بهینه بتن حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
16 تعیین طرح اختلاط بهینه بتن حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
17 راهکارهایی برای بهبود وضعیت فرهنگ ترافیک شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
18 شناسایی و ارزیابی تفاوت های فرهنگ ایمنی ترافیک در مناطق روستایی و شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
19 مدل ارزیابی ایمنی ترافیک جاده های کوهستانی تحت شرایط بد آب و هوایی براساس منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
20 مدل بهینه ی انتخاب مکان پارک درپارکینگ ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 مدل تقاضای سفر با رویکرد به روش رگرسیون و مدل الوجیت، بررسی موردی در یکی از محورهای در دست ساخت راه آهن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 مدل رتبهبندی جایگاههای عرضه سوخت CNGبراساس کارایی و حداکثر خدماتدهی در شبکههای درون شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 مقایسه هزینه تصادفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی درمناطق روستایی و شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
24 مکان یابی جایگاه های سوخت CNG با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و روش ارزیابیچند معیارهAHP مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران