خانم فرخنده امین شکروی

فرخنده امین شکروی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

خانم فرخنده امین شکروی

Farkhondeh Amin Shokravi

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرخنده امین شکروی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Designed Pamphlet of Osteoporosis Knowledge of Girl Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 3، شماره: 4
2 انطباق برخی سازه های مدل های رفتاری با دلایل اقدام به ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 4
3 Effectiveness of the PLISSIT Model-based Counseling on the Sexual Function of Couples during Pregnancy (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 5، شماره: 4
4 Reliability and Validity of the Champion s Health Belief Model Scale for Mammography among Iranian Women with Family History of Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 1، شماره: 3
5 Role of Oral Hygiene Beliefs in Regular Brushing among the 9-10 Years Old Female Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 1، شماره: 3
6 Socio-Economic Statues and Oral Health Behaviours in a Sample of Iranian Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 1، شماره: 3
7 The Efficiency of a Sleep Hygiene Intervention to Improve Sleep Problems in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Maternal Mental Health (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 3، شماره: 2
8 Translation and Psychometric Evaluation of Short-Form Decisional Balance Scale for Smoking Cessation among Iranian Workers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی آگاهی از نیازهای آموزشی سلامت دوران بلوغ دختران نوجوان نابینای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی ارتباط بین اعتمادبهنفس، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده با رفتار خودآزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبهای روانی اجتماعی زوحین در دوران بارداری و نقش آموزش مجازی در پیشگیری از آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 مدیریت در فضای مجازی و بهبود تغذیه در سه ماهه سوم دوران بارداری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی