خانم دکتر شهرزاد بازرگان حجازی

دکتر شهرزاد بازرگان حجازی

خانم دکتر شهرزاد بازرگان حجازی

Dr. Shahrzad Bazargan-Hejazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شهرزاد بازرگان حجازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت