آقای مصطفی افشاری

مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

آقای مصطفی افشاری

Mostafa Afshari

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مصطفی افشاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیاسی-اقتصادی بحران آب در رودخانه هیرمند استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 14
2 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
3 بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
4 بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
5 بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 31
6 بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
7 تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
8 تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
9 تحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
10 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
11 حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 47
12 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
13 عوامل موثر بر بحرانی شدن وضعیت آبی رودخانه هیرمند استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 11
14 مطالعه تطبیقی محتوای نشریه های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررس و اولویت بندی علل ع دم رغبت فرهنگیان استان ما زندران به فعالیت های ورزشی با تأکید بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیده ی فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی