آقای مصطفی افشاری

مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

آقای مصطفی افشاری

Mostafa Afshari

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مصطفی افشاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررس و اولویت بندی علل ع دم رغبت فرهنگیان استان ما زندران به فعالیت های ورزشی با تأکید بر سوق دهنده ها و موانع بازدارنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیده ی فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی