آقای علی کاشی

علی کاشی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

آقای علی کاشی

Ali Kashi

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی کاشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير تخصصيفصلنامه رفتار حرکتی
هیات تحریریهفصلنامه رفتار حرکتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر برنامه های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
2 تاثیر بسته آموزشی - تمرینی کاشی در بهبود سرعت پردازش اطلاعات و کاهش عوارض روانی و عصبی مردان سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
3 تاثیر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی دختران دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
4 تاثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
5 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد قلبی و عروقی بزرگسالان سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
6 توجه به دیدگاه های مختلف توانایی ها: تاثیر بازخورد عمومی و غیرعمومی در یادگیری مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
7 مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
8 مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی هوازی ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
9 مواد نیروزا در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان: شیوع مصرف، شناخت نام، آگاهی از دوپینگ و عوامل خطرزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 4، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد با سطوح مختلف توانایی تصویرسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 بهره گیری از بیوکامپوزیت ها در نما به عنوان مصالح نوین درطراحی معماری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری