خانم مریلا احمدی

مریلا احمدی دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس

خانم مریلا احمدی

Merila Ahmadi

دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریلا احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه زبان و ادبیات روسی