آقای دکتر رضا انصاری خلخالی

دکتر رضا انصاری خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

آقای دکتر رضا انصاری خلخالی

Dr. Reza Ansari

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا انصاری خلخالی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد لنگرود، لنگرود اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 INVESTIGATING TECHNOLOGY TRANSFER PROCESSES IN PETROLEUM INDUSTRY: CASE STUDY OF NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY (NIOC) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 1
2 On the Thermal Conductivity of Carbon Nanotube/Polypropylene Nanocomposites by Finite Element Method (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 49، شماره: 1
3 Performance Evaluation of Qom Water Treatment of Plant during 2005 to 2014, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
4 Synthesis and Application of Iron Oxide/Silica Gel Nanocomposite for Removal of Sulfur Dyes fromAqueous Solutions (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 2
5 Synthesis of graphene oxide-Melamine – TioOxalic acid nanocomposite and its application in the elimination of Mercury (II) ions (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 1
6 سنتزنانوذراتی ازپلیمرپلی استایرن آلترناتیو مالییک انیدرید برای حذف یون های نقره ازمحلول-های آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adsorptive removal of methylen blue dye from Aqueous Solution using Ag2O/SiO2 nanocomposite (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 استفاده از روش اجزاء محدود برای محاسبه فرکانس طبیعی نانومخروط های کربنی تک جداره دارای نقص تهی جایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک
3 Design of an electrochemical bisphenol A sensor based upon magnetic nanoparticles modified with Au (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 Designing and fabrication of electrochemical aptasensor based on a novel MWCNTs@Au nanocomposite for bisphenol A detection (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
5 Durability Characteristics of Novel Fiber Metal Laminates for Marine Applications in Moist and Salty Environments (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
6 Experimental Characterization of Isothermally Aged Glass Fiber-Epoxy Composites (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
7 Experimental Study on Mechanical Behavior of Liquid Nitrogen Conditioned Fiber Metal Laminates as Potential Cryogenic Materials (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
8 Mechanical Properties of Balsa Cored Sandwich Structures with Glass/Epoxy and Fiber Metal Laminate Skins: A Comparative Study (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
9 بررسی خواص الاستیک نانوساختار صفحه ای سیلیسن تحت جذب شیمیایی هیدروژن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
10 تعیین ناحیه جذب سیستم های غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم