آقای مهندس رضا جامهداری

مهندس رضا جامهداری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

آقای مهندس رضا جامهداری

Reza Jamehdari

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس رضا جامهداری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد