خانم سیده زینب پیغمبرزاده

سیده زینب پیغمبرزاده استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

خانم سیده زینب پیغمبرزاده

Seyede zeynab Peyghambazade

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سیده زینب پیغمبرزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی