آقای دکتر بهزاد لطیفیان

دکتر بهزاد لطیفیان دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

آقای دکتر بهزاد لطیفیان

دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهزاد لطیفیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی زمینه های بروز فساد اداری و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 آنالیز استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد واحد ایلام با استفاده از روش ماتریس SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 استانداردهای بین المللی حسابداری (دیدگاه اسلامی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
4 XBRL و رابطه آن با حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بانکداری اسلامی، فرصت و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 بررسی ارتباط بین مدیریت و کیفیت عملکرد کارکنان استانداری ایلام و فرمانداریهای تابعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
7 بررسی برون سپاری منابع انسانی برعملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارخانه سیمان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
8 بررسی رابطه بین بی تفاوتی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت استان ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
9 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استانایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
10 بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
11 بررسی راه های تأمین مالی در دانشگاه های آزاد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
13 بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بزرگترین بانک جهان اسلام، مطالعه موردی: بانک ملی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
14 بسوی بانکداری نوین،تحول در نظام بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
15 تاثیر الزامات قانونی بر گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
16 تاثیر پایداری سود بر روابط بین کیفیت سود (ارائه بیطرفانه و به موقع بودن) با هزی حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 تاثیر عوامل انسانی در مدیریت بحران شرکت مخابرات شهرستان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
18 تاثیر متغیرهای ساختاری بر بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
19 تغییرات صورت سود و زیان شرکت ها قبل و بعد از تلفیق: مطالعه موردی در شرکت های خودروسازی بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 حسابداری زیست محیطی و گزارش پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
21 درک نیاز کاربران از شکل جدید گزارشگری مالی در ایران و استرالیابخش عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 رابطه ی بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
23 ساختاری کاربردی از سیستم های اطلاعاتی حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولتی استان ایلام بر اساس مدل شه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، مفاهیم و استانداردهای مربوط به آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
26 مطالعه رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و اثربخشی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
27 معیارهای انتخاب حسابرس توسط شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
28 مقایسه بین ترازنامه شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تلفیق حساب ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
30 موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 نظام بانکی کارآفرینانه،ساختار مطلوب و چشم انداز بانک های استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)