آقای دکتر عباس مرادیان شهربابکی

دکتر عباس مرادیان شهربابکی

آقای دکتر عباس مرادیان شهربابکی

Dr. Abas Moradianshahrebabaki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس مرادیان شهربابکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس مرادیان شهربابکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی گوهرشناسی بلورشناسی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان آذر 1393