خانم گوهر نصرتی

گوهر نصرتی ویراستار

خانم گوهر نصرتی

Gouhar Nosrati

ویراستار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.