آقای دکتر ابراهیم احمدی

دکتر ابراهیم احمدی عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر ابراهیم احمدی

Dr. Ebrahim Ahmadi

عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم احمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا با همکاری مشترک انجمن مهندسی ماشین ‏های کشاورزی و مکانیزاسیون، همدان - دانشگاه بوعلی سینا شهریور 1397