آقای بیژن رادمهر

بیژن رادمهر استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آقای بیژن رادمهر

Bizhan Radmehr

استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بیژن رادمهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
2 بررسی مورفولوژی کام نرم شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
3 روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 2
4 کالبد شناسی چشم شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
5 مطالعه آناتومی و مورفومتری اویدوکت شترمرغ (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 3
6 مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرک کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه آن با نشخوارکنندگان و تک سمیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
7 مطالعه رشد تکاملی گانگلیونگردنی سینه ای (ستاره ای در جنین گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آناتومی انشعابات آیورت سینه ای در جنین گوسفند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی استخوانهای اطلس و آسه شتر یک کوهانه و مقایسه آن با اسب و گاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 مروری بر علل و انواع ناهنجاریهای مادرزادی در پرندگان و اهمیت آنها از نظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار