آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده

دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده

Dr. Hosein Haj alizade

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا با همکاری مشترک انجمن مهندسی ماشین ‏های کشاورزی و مکانیزاسیون، همدان - دانشگاه بوعلی سینا شهریور 1397
دبیر اجرایی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا با همکاری مشترک انجمن مهندسی ماشین ‏های کشاورزی و مکانیزاسیون، همدان - دانشگاه بوعلی سینا شهریور 1397