آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده

دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده

Dr. Hosein Haj alizade

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348
دبیر اجرایی ، دی 1348