آقای دکتر مصطفی بهزاد فر

دکتر مصطفی بهزاد فر استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

آقای دکتر مصطفی بهزاد فر

Dr. Mostafa Behzad Far

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی بهزاد فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی بهزاد فر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش بین المللی شهر جدید دانشگاه تربیت مدرس، تهران آبان 1395
دبیر علمی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395
دبیر علمی سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار دانشگاه شهید رجایی- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، تهران اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات طرحهای توسعه شهری بر ساختارشهرکهن ایرانی (مطالعه موردی : شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس