آقای دکتر فرهنگ مظفر

دکتر فرهنگ مظفر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

آقای دکتر فرهنگ مظفر

Dr. Farhang Mozafar

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهنگ مظفر در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهنگ مظفر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 3
2 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
3 PRINCIPLES OF OPEN SCHOOL DESIGN BASED ON EMOTIONAL INTELLIGENCE MODEL AND ENHANCING LEARNING (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
4 بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
5 بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
6 تاثیر فضاهای توسعه پذیر محیط های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیل توپولوژیک فضای باز در الگوهای طراحی مسکن بومی- سنتهی شهرهای اسلامی و نظریه های شهرسازی نوگرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
8 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
9 مدل های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
10 مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره سنتی تا نوین (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 49
11 نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
12 ویژگی ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران
2 الگوهای پایدار معماری سنتی ایران در ساختمانهای بلند مرتبه (مطالعه موردی: برج های مسکونی شهرک آپادانا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 الگوی طراحی محوطه باز مدارس معاصر بر اساس دیدگاه کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 Strategies for saving aesthetic values in historic fabrics (case study: Jolfa district, Isfahan) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 Toward fostering creative and innovative researchers: anarchitectural approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 بازشناخت هویت اصیل معماری و شهرسازی ایرانی برپایه نمادهایی ازمعماری اورامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
7 بررسی احساس تعلق به محلات مسکونی و هویت پایدار(مطالعه موردی منطقه نارمک شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
8 بررسی تطبیقی راهکارهای کالبدی به کارگرفته شده در جهت افزایش هویت بافت های فوسوده تاریخی ‏در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 تعیین شاخص های سرمایه اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان در سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
10 راهکارهای ساده و هماهنگ با معماری بنا برای مقاوم سازی لرزه ای در ساختمانهای آجری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای