آقای دکتر فرهنگ مظفر

دکتر فرهنگ مظفر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

آقای دکتر فرهنگ مظفر

Dr. Farhang Mozafar

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهنگ مظفر در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهنگ مظفر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 3
2 اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
3 PRINCIPLES OF OPEN SCHOOL DESIGN BASED ON EMOTIONAL INTELLIGENCE MODEL AND ENHANCING LEARNING (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
4 بکارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی کلاس طرح یک معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
5 بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
6 تاثیر فضاهای توسعه پذیر محیط های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیل توپولوژیک فضای باز در الگوهای طراحی مسکن بومی- سنتهی شهرهای اسلامی و نظریه های شهرسازی نوگرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
8 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
9 مدل های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
10 مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره سنتی تا نوین (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 49
11 نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
12 ویژگی ها و عناصر طراحی فضاهای باز کودکان دبستانی براساس هوش هیجانی در فرآیند یادگیری از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران
2 الگوهای پایدار معماری سنتی ایران در ساختمانهای بلند مرتبه (مطالعه موردی: برج های مسکونی شهرک آپادانا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 الگوی طراحی محوطه باز مدارس معاصر بر اساس دیدگاه کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 Strategies for saving aesthetic values in historic fabrics (case study: Jolfa district, Isfahan) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 Toward fostering creative and innovative researchers: anarchitectural approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 بازشناخت هویت اصیل معماری و شهرسازی ایرانی برپایه نمادهایی ازمعماری اورامان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
7 بررسی احساس تعلق به محلات مسکونی و هویت پایدار(مطالعه موردی منطقه نارمک شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
8 بررسی تطبیقی راهکارهای کالبدی به کارگرفته شده در جهت افزایش هویت بافت های فوسوده تاریخی ‏در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 تعیین شاخص های سرمایه اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان در سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
10 راهکارهای ساده و هماهنگ با معماری بنا برای مقاوم سازی لرزه ای در ساختمانهای آجری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
11 معیارهای کیفیت فضای داخلی موثر بر تحمل پذیری و بهره وری کارکنان در محیط های کاری تخصصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
12 نقش منظر و طراحی بایوفیلیک در کیفیت فضای کار و بهره وری کارکنان شرکت ها و سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری