آقای دکتر محمد حسنوند

دکتر محمد حسنوند دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمد حسنوند

Dr. Mohamad Hasanvand

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسنوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 2
2 درآمدی بر اصلاح و درمان بزهکاران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 8
3 مفهوم حکمرانی تنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق نبوی در اهداف و پیشبرد انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
2 انتخاب سازگارترین لاین گلرنگ به تنش شرایط دیم در منطقه معتدل سرد (خرم‌آباد، لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
3 انتخاب لاین های مقاوم سویا به تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
4 باغ مدرسه محیطی اجتماعی برای یادگیری انعطاف پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 بررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ایزولاین های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 بررسی تاثیر نمای ساختمانها بر زیبایی بافت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 بررسی تغییرات زیست توده و غالبیت علف های هرز در تاریخ کاشت های مختلف و ارقام لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
8 بررسی سیرویژگیها ومبادی فکری درمکاتب معماری ازآغاز تاکنون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
9 بررسی لاین های امید بخش جدید خلر در مزارع زارعین (On Farm) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
10 بررسی مؤلفه های اصلی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید ( Phaseolus vulgaris ) تحت تأثیر کنترل و تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
11 تاثیر تاریخ و فاصله کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
12 تاثیر هنر ذن بر باغسازی چینی و نفوذ آن بر باغسازی انگلیسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
13 تبیین شاخصه های طرح باغ مدرسه مبتنی بر بهره وری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
14 تبیین شاخصه های طرح باغ مدرسه مبتنی بربهره وری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ارقام گندم دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تداخل دیات در صدمات منجر به فوت یا صدمات بزرگتر (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
17 تعیین مولفه های اصلی در بررسی تاثیر بستر کشت گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 تولیدبرق و آب شیرین از زباله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
19 کاربرد مدل سیستم استنتاج فازی_ عصبی در پیش بینی مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
20 مروری بر عملکرد گیاهان دارویی به عنوان منبع عوامل ضد سرطان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 مقایسه درصد روغن و پروتیین ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به خیابان های شهری نمونه موردی: خیابان فلک الافلاک خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
23 واکنش نتاج تلاقی معکوس به تراکم بوته در شرایط آب و هوایی استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی