آقای دکتر ولی رستمی

دکتر ولی رستمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

آقای دکتر ولی رستمی

Dr. Vali Rostami

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ولی رستمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمبوزمان: نظارت فراقضایی مکمل نظارت قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
2 ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد و دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
3 بررسی حقوقی تشخیص علی الراس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 2
4 تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 1
5 قلمرو قوانین مالیاتی در زمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 36
6 مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل و بررسی نظریات شورای نگهبان پیرامون حقوق کار از منظر حقوق عمومی( تا تاکید بر لایحه قانون کار مصوب 1369) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 تحلیل وظایف و اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
3 چهارچوب صلاحیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه در آیینه ی نظرات تفسیری شورای نگهبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی