آقای دکتر اسماعیل سعدی پور

دکتر اسماعیل سعدی پور استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر اسماعیل سعدی پور

Dr. Esmaeil Sadipour

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل سعدی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش‌های ارتباطی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل علی رابطه بین سبک های فرزندپروری، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
2 ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
3 بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمنداندانشگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی -رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
5 برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
6 تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فرا شناختی بر عملکرد حل مسیله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
7 تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 22
8 رابطه چرخه شبانه روزی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
9 رابطه ویژگی های شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
10 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
11 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
12 مقایسه اثربخشی آموزش براساس روش تدریس سکوسازیو روش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر سالدوم متوسطه در درس زبان انگلیسی در شهر ویسیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
13 مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکربلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرددانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی دانشآموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اثرات اینترنت بر شبکه روابط بین اعضای خانواده با تأکید بر نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
3 اثربخشی یادگیری الکترونیک بر تفکر خلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
4 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
6 برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی نوجوانان: طراحی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 رابطه بین کیفیت ارتباط با خویشاوندان شوهر با میزان رضایتمندی زناشویی دبیران زن منطقه 19 شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
9 رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت