آقای دکتر روح اله فلاح

دکتر روح اله فلاح Ph.D Student in Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آقای دکتر روح اله فلاح

Dr. Ruhollah Fallah

Ph.D Student in Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر روح اله فلاح در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای