آقای دکتر Lucian A. Lucia

دکتر Lucian A. Lucia Laboratory of Soft Materials & Green Chemistry, Departments of Chemistry, Forest Biomaterials, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, USA

آقای دکتر Lucian A. Lucia

Dr. Lucian A. Lucia

Laboratory of Soft Materials & Green Chemistry, Departments of Chemistry, Forest Biomaterials, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Lucian A. Lucia در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرنشریه آسیایی شیمی سبز