خانم دکتر زهرا فارسی

دکتر زهرا فارسی دانشیار دانشکده پرستاری آجا

خانم دکتر زهرا فارسی

Dr. Zahra Farsi

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا فارسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی ارتباط فرسودگی شغلی باکیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه آجا در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی اضطراب مرگ در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
5 بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستا نهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی تاثیر پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی تاثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی تاثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی کیفیت زندگی گیرندگان پیوند کلیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
13 تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
14 تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
15 دانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 2
16 طراحی و پیاده سازی چک لیست ارزشیابی فعالیت های آموزشی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
17 مروری بر تجارب به ثبت رسیده کارکنان حرف های مراقبت بهداشتی در طول جنگ های مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
18 مقایسه تاثیر کپسول سدا مین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
19 مقایسه روش های تغذیه ای متناوب و بلوس بر میزان آسپیراسیون تنفسی در بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
20 نقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
2 بررسی میزان آمادگی مواجهه با حوادث و بلایا در سطح یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل