آقای مجید جاوری

مجید جاوری استادیار دانشگاه پیام نور

آقای مجید جاوری

Majid Javari

استادیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجید جاوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی مدل درختان تصمیم گیری در برآورد رسوبات معلق رودخانه ای مطالعه موردی: حوضه رودخانه میمه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روند حدی دما وبارش استان هرمزگان( بندرعباس ،میناب و جاسک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
2 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات اقلیمی و مورفولوژیکی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 کنترل و سنجش بی نظمی سری های اقلیمی و نقش آنها در مطالعات آمایش سرزمین ایران (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
4 مدیریت و کنترل تغییرات بارش و نقش آن در کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی های اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه