آقای دکتر محمد حسن طیبی

دکتر محمد حسن طیبی

آقای دکتر محمد حسن طیبی

Dr. Mohamad Hasan Tayebi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن طیبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیدو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تهیه نقشه پوشش زمین در منطقه دریاچه بختگان فارس با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران