آقای دکتر شهرام باغستانی

دکتر شهرام باغستانی دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

آقای دکتر شهرام باغستانی

Dr. Shahram Baghestani

دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام باغستانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پزشکی هرمزگان