آقای دکتر مهدی زارع

دکتر مهدی زارع استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آقای دکتر مهدی زارع

Dr. Mehdi Zarea

استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی زارع در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار انگليسيفصلنامه طب پیشگیری
هیات تحریریهفصلنامه طب پیشگیری