آقای دکتر رضا کچوئیان جوادی

دکتر رضا کچوئیان جوادی دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر رضا کچوئیان جوادی

Dr. Reza Kachoueian Javadi

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا کچوئیان جوادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی