خانم دکتر فرزانه فرشید نیک

دکتر فرزانه فرشید نیک دکتری پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر فرزانه فرشید نیک

Dr. Farzaneh Farshidnik

دکتری پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرزانه فرشید نیک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، تهران اردیبهشت 1397