آقای دکتر سعید مشکینی

دکتر سعید مشکینی

آقای دکتر سعید مشکینی

Dr. Saeed Meshkini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید مشکینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی روشهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان اولیگوساکارید بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 4
2 اثرات لوامیزول بر پاسخهای ایمنی و مقاومت در برابر تنش تراکم در بچه ماهیان انگشت قد قز لآلای رنگی کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
3 مقایسه تجمع برخی فلزات سنگین (جیوه، مس و روی) در بافت کبد و عضله ماهی کپور پرورشی و کپور دریایی (Cypinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات بیهوشی اسانس گل میخک (Syzgium aramaticom) بر ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
2 اثرات پوشش خوراکی کیتوزان با اسانس های دارچین و آویشن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی میگو در دمای یخچال (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
3 اثرات پوشش خوراکی کیتوزان با اسانس های دارچین وآویشن بر ویژگی های فیزیکی و حسی خرچنگ دراز آب شیرین در دمای یخچال (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
4 اثرات عصاره بابونه دارویی (Matricaria chamomilla) در کنترل آلودگی قارچ ساپرولگنیا (Saprolegnia) در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
5 افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 بررسی تعیین تابلوی خونی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با لوامیزول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی میزان آلودگی به نوزاد انگل دیپلوستوموم اسپاتاسیوم در انواع کپورماهیان پرورشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی میزان شیوع آلودگی به ترماتودهای مونوژن در کپور ماهیان پرورشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 بررسی و تعیین مقادیر طبیعی مواد معدنی رم خون قزل آلای رنگین کمان پرورشی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
10 تاثیر عصاره گیاهان دارویی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
11 تاثیر مغذی شدن Eutrofication) به عنوان یکی از اثرات ثانویه تغییر اقلیم برچرخه زندگی نوعی کلادوسر بومی استان آذربایجان غربی Daphnia magna (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 تعیین میزان آلودگی قزل آلای رنگین کمان پرورشی به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسیوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 ماکرو مولکول ها در نقش جایگزین های چربی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
14 مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک تعیین آلودگی باکتریایی فیل ماهیان بیمار پرورش یافته در پژوهشکده آرتمیا جانوران آبزی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 مقایسه تاثیر پروبیوتیک های باکتریایی و مخمری برشاخصهای رشدماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
16 مقایسه تاثیر تیمارهای حرارتی و غیرحرارتی مختلف بر روی بارمیکروبی و ترکیبات تغذیه ای نوشیدینی تخمیری کومبوچا در طول نگهداری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران