آقای ساعد براهیمی

ساعد براهیمی مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره

آقای ساعد براهیمی

Saed brahimi

مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ساعد براهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، تهران اردیبهشت 1397