آقای دکتر محمد علی رباط جزی

دکتر محمد علی رباط جزی ریاست دانشگاه کوثر

آقای دکتر محمد علی رباط جزی

Dr. Mohammadali Robatjazani

ریاست دانشگاه کوثر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد علی رباط جزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی دانشگاه کوثر خراسان شمالی، بجنورد آذر 1396