آقای دکتر محمد افخمی عقدا

دکتر محمد افخمی عقدا استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمد افخمی عقدا

Dr. Mohammad Afkhami Aghda

استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد افخمی عقدا در مجلات و ژورنالها