خانم غزل ترکفر

غزل ترکفر محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا

خانم غزل ترکفر

Ghazal Turkfar

محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم غزل ترکفر در مجلات و ژورنالها