آقای غزل ترکفر

غزل ترکفر محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا

آقای غزل ترکفر

Ghazal Turkfar

محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غزل ترکفر در مجلات و ژورنالها