آقای دکتر محمد نصراللهی

دکتر محمد نصراللهی

آقای دکتر محمد نصراللهی

Dr. Mohammad Nasrollahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد نصراللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل اسفند 1393
دبیر اجرایی همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی الگوی پیشرفت مسیر شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آزادی اقتصادی بررشداقتصادی درکشورهای منتخب: آزمون تصریحات مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
2 ارایه الگوی مطلوب مسیر پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
3 بررسی اثرات مخارج دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
4 بررسی تاثیر تغییرات نرخ بهره برپس انداز بانکهای خصوصی درایران (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
5 بررسی عوامل مؤثر بروفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
6 بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
7 رابطه ارزش افزوده اقتصادی و عملکرد بازار سهام درشرکت های بورس (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
8 رتبه بندی عوامل موثر بر ریسک خسارت بیمه بدنه خودرو سواری (مطالعه مرودی بیمه ایران شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
9 طراحی مدل بهینه سازی پرتفولیو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی (مورد کاوی: شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 کاربرد جاذب ارزان قیمت کلینوپتی لولایت برای حذف نیتروژن نیتراتی و آمونیاکی از آب های آلوده در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
11 مخارج دولت و رشداقتصادی درایران (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
12 نقش توسعه پهنای بانداینترنتی بررشداقتصادی باتاکید برجنبش نرم افزاری (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی