خانم نوشین یوشانی

نوشین یوشانی مدیر اجرایی

خانم نوشین یوشانی

Nooshin Yoshany

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نوشین یوشانی در مجلات و ژورنالها