خانم دکتر مهسا خدایاران

دکتر مهسا خدایاران سردبیر علمی

خانم دکتر مهسا خدایاران

Dr. Mahsa Khodayarian

سردبیر علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مهسا خدایاران در مجلات و ژورنالها