خانم حمیده نیک نظر

حمیده نیک نظر مدیر اجرایی

خانم حمیده نیک نظر

Hamideh Nik nazar

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم حمیده نیک نظر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت