خانم فاطمه زارع سخویدی

فاطمه زارع سخویدی کارشناس نشریه

خانم فاطمه زارع سخویدی

Fateme Zare Sakhvidi

کارشناس نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فاطمه زارع سخویدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت